Betrouwbaarheid

Media is een bron van kennisgeving. Het doel van media is om mensen in te lichten over gebeurtenissen. Het is daarom ook van groot belang dat het gebrachte nieuws betrouwbaar is. Daarom maakt Digital News Agency steeds gebruik van bronnen.

Een bron is bij wet beschermd, en dient niet te worden prijsgegeven. Toch is het belangrijk dat mediabedrijven gebruik maken van deze bronnen, en geen nieuws zelf uitvinden. Jammer genoeg zijn heel wat mediabedrijven op sensatie gericht. Dat brengt immers veel aandacht met zich mee.

Bij Digital News Agency staan we er op dat elk artikel gebaseerd wordt op bronnen. Een bron kan natuurlijk ook eens foute informatie geven,100% garantie is er dus nooit. toch streeft DNA hier op elk moment van de dag naar, en dat resulteert!